ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ / ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ / ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

  • Καταπολέμηση Τρωκτικών και Εντόμων καθώς και καταπολέμηση φωλεών και εκκολαπτόμενων αυγών
  • Απώθηση Πτηνών με χρήση Ακίδων, Διχτυών και άλλων συστημάτων
  • Απόσμιση και Μικροβιοκτονία
 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

F601ba85b7996f4107b0c5d332477f3ece9a1269