ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ / ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ / ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

  • Καταπολέμηση Τρωκτικών και Εντόμων καθώς και καταπολέμηση φωλεών και εκκολαπτόμενων αυγών
  • Απώθηση Πτηνών με χρήση Ακίδων, Διχτυών και άλλων συστημάτων
  • Απόσμιση και Μικροβιοκτονία
 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5d2f7ea236c6c9a517ff94bba88486361333716c