ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προληπτικής Συντήρησης

 • Μελέτη, Προμήθεια, Επίβλεψη, Κατασκευή / Διαμόρφωση Χώρων Πρασίνου
 • Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή Συστημάτων Άρδευσης
 • Συντήρηση Εξωτερικών Xώρων Πρασίνου  (Κήποι Επαγγελματικών χώρων, Οικιών, Βιομηχανιών κλπ.)

Συντήρηση Εσωτερικών χώρων Πρασίνου

 • Πότισμα
 • Λίπανση
 • Καταπολέμηση Εχθρών και Ασθενειών
 • Έλεγχος Υποστύλωσης
 • Κλάδεμα και Αφαίρεση Ξερών Φύλλων
 • Καθαρισμός Επιφάνειας Εδάφους και επιφάνειας των Φύλλων από τη Σκόνη
 • Συμπλήρωση Χώματος

Φυτά

 • Κλάδεμα Δένδρων και Θάμνων
 • Υποστύλωση Δένδρων
 • Σχηματισμός Λεκανών Άρδευσης
 • Λίπανση
 • Φυτοπροστασία

Χλοοτάπητας   

 • Λίπανση
 • Εντομοκτονία
 • Μυκητοκτονία
 • Ριζοτομή
 • Αερισμός
 • Kοπή

Λοιπές Εργασίες

 • Ζιζανοκτονία, Καθαρισμός Κηπευτικού 
 • Χώρου, Μεταφορά Απορριμμάτων
 • Φύτευση Εποχιακών Ανθόφυτων και Νέων Φυτών

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

F601ba85b7996f4107b0c5d332477f3ece9a1269