ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αποτελεί μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της IPIROTIKI FACILITY SERVICES.

Οι υπηρεσίες καθαρισµού παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, άριστα καταρτισμένο σε νέες τεχνολογίες και συστήματα καθαρισμού. Ένα  λειτουργικό πρότυπο καθαρισµού σύµφωνα µε το οποίο επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσµατα και υψηλότερα standards επαγγελµατικού καθαρισµού.

Αρχικός, γενικός και καθημερινός καθαρισμός (δαπέδων, υαλοπινάκων, εξωτερικών χώρων, µηχανογραφικού εξοπλισµού, Η/Υ, επίπλων, διαχωριστικών πάνελ κλπ.)

Καθαρισµός και απολύµανση χώρων υγείας και υψηλού κινδύνου (χειρουργείων, ΜΕΘ κλπ.)

Προμήθεια και διαχείριση αναλωσίμων υλικών.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

F601ba85b7996f4107b0c5d332477f3ece9a1269