Συνομιλήστε με Eκπρόσωπο

Καλέστε μας Tώρα! (+30) 210 9600906

Στρατηγική Διαχείριση Υλικών & Αναλωσίμων

Υπηρεσίες Διαχείρισης Υλικών & Αναλωσίμων

Ζητηστε προσφορα σημερα!

EΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ *

EMAIL *

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΜΗΜΑ

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την ασφάλεια CAPTCHA

Υπηρεσίες Στρατηγικής Διαχείρισης Υλικών & Αναλωσίμων

Για την αποτελεσματική και οικονομική αντιμετώπιση του έργου, αποτελεί η σωστή διαχείριση των υλικών και των αναλωσίμων, τόσο για την εξυπηρέτηση του προσωπικού όσο και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η υιοθέτηση συγκεκριμένης στρατηγικής που να ανταποκρίνεται πλήρως στις καθημερινές ανάγκες.

Η iPiROTiKi S.A. FACILITY SERVICES, με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με οικολογική και οικονομική συνείδηση, εξασφαλίζει τα εξής:

  • Μελέτη και καθημερινή καταγραφή των αναγκών σε υλικά και αναλώσιμα,
  • Μελέτη σημείων τοποθέτησης συσκευών,
  • Απαραίτητη ποσότητα υλικών και αναλωσίμων, μέσω της άριστης συνεργασίας του τμήματος λειτουργίας και του τμήματος προμηθειών,
  • Πιστοποιημένα υλικά και αναλώσιμα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη,
  • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης,
  • Έλεγχος αποκλίσεων και συνεχής πληροφόρηση των αρμοδίων τμημάτων για αστοχίες ή ελλείψεις,
  • Ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις,
  • Καθημερινή Παρακολούθηση Λειτουργίας,
  • Αποθήκευση και μεταφορά υλικών και αναλωσίμων, με βέλτιστο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά τους και η αποτελεσματικότητά τους.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζονται μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο είναι εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με νέες τεχνολογίες και συστήματα που αφορούν την αποθήκευση, τη μεταφορά και την ορθή χρήση των υλικών και των αναλωσίμων.

Όλα τα υλικά και τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί η εταιρία μας είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς.

Η iPiROTiKi S.A. FACILITY SERVICES, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος και για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες και για τις καινοτόμες λύσεις που προκύπτουν καθημερινά, τις οποίες και εφαρμόζει στους τομείς δράσης της.