Συνομιλήστε με Eκπρόσωπο

Καλέστε μας Tώρα! (+30) 210 9600906

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

υπηρεσία Τεχνικής Διαχείρισης Κτιρίων

Ζητηστε προσφορα σημερα!

EΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ *

EMAIL *

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΜΗΜΑ

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την ασφάλεια CAPTCHA

Οι υψηλές απαιτήσεις Τεχνικής Διαχείρισης Κτιρίων διασφαλίζονται από τη μακρά εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της iPiROTiKi S.A. αλλά και τη χρήση σύγχρονων μεθόδων.

Η προληπτική τακτική συντήρηση κτιρίων που παρέχει η εταιρεία μας περιλαμβάνει περιοδική επιθεώρηση, ρύθμιση, καθαρισμούς, εκτέλεση μικροεπισκευών, αντικαταστάσεις πρώτης ανάγκης του εξοπλισμού.

Η iPiROTiKi S.A. προσφέρει Facility Services, σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια και την εμπειρία των τεχνικών της, που συντηρούν τον εξοπλισμό, τους σχετικούς κανονισμούς και προτυποποιήσεις (ΤΟΤΕΕ, ΕΛΟΤ κ.λπ.), καθώς και τις οδηγίες διαφόρων φορέων.

Προληπτικής Συντήρησης

 • Επεκτάσεις, Ανακαινίσεις και Ανακατασκευές Υπάρχοντος Εξοπλισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Παροχή Εξειδικευμένου Προσωπικού (Αδειούχων Πιστοποιημένων Τεχνικών)
 • Παροχή Εξειδικευμένου Εξοπλισμού
 • Διορθωτικής Συντήρησης
 • Σχεδιασμός, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Λειτουργία Κτιριακού Εξοπλισμού

Συστήματα προς Υποστήριξη

 • Εγκαταστάσεων HVAC / Κλιματισμού – Αερισμού / Ψύξης
 • Υποσταθμών Μέσης Τάσης
 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μέσης και Χαμηλής Τάσης
 • Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)
 • Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)
 • Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Αντλητικών συγκροτημάτων Ύδρευσης, Ομβρίων και Λυμάτων
 • Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης και Πυροσβεστικών Μέσων
 • Επεξεργασίας Νερού
 • Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου (BMS)
 • Επικοινωνιών, Δικτύων και Τηλεφωνικών Κέντρων
 • Παρακολούθησης – Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης (CCTV)
 • Συστημάτων Αναγγελιών (ΡΑ)
 • Οικοδομικών